Zajęcia w hali


Regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych
organizowanych przez Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców

1. Zajęcia organizowane są dla dzieci SP202 i ich rodziców
2. Zajęcia odbywają się w hali sportowej przy szkole.
3. Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego w niedzielę w godz. 16.30-18.30.
4. Jeżeli nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w zaplanowanym terminie, informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej Rady Rodziców.
5. Zajęcia są nieodpłatne.
6. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci, które zgłosiły się ze swoimi rodzicami.
7. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach musi posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Każdy opiekun dziecka musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.
9. Podczas zajęć rodzic musi przebywać w hali razem ze swoim dzieckiem.
10. Na zajęcia nie przyprowadzamy znajomych.
11.Przed zajęciami rodzice wpisują dzieci na listę uczestników i potwierdzają wpis czytelnym podpisem.
12. Podpis rodzica na liście obecności jest potwierdzeniem znajomości i akceptacji regulaminu zajęć.
13. Warunkiem wejścia do hali jest przyniesienie na zmianę butów sportowych na jasnej podeszwie.
14. Rodzice odpowiadają za dzieci oraz za sprzęt udostępniony do przeprowadzenia zajęć.

Dyrektor SP 202

Rada Rodziców SP202