Skład Rady Rodziców


Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

klasa 0 – Edyta Wójcik
klasa 1a – Blanka Kędzierska
klasa 2a – Rafał Miastowski
klasa 2b – Agata Klepaczko
klasa 2c – Justyna Lorenc-Wieczorkiewicz – Przewodnicząca RR
klasa 3a – Rafał Zgorzelski
klasa 3b – Izabella Jastrzębska – Sekretarz RR
klasa 3c – Edyta Wójcik
klasa 4a – Marta Krzemińska-Zabuła
klasa 4b – Magdalena Terebun
klasa 5a – Ewa Pater
klasa 5b – Anna Justyna Gaudziak – Wiceprzewodnicząca RR
klasa 6a – Joanna Nadzikiewicz
klasa 6b – Agnieszka Strzałkowska