Nowy rok szkolny


Rada Rodziców serdecznie wita wszystkich uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły w nowym roku szkolnym!

Życzymy wszystkim bardzo dobrego roku szkolnego 2017/2018.