Wpłaty na fundusz Rady Rodziców SP202


Wpłaty na fundusz Rady Rodziców prosimy kierować
na konto w banku BZ WBK.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 202
ul. Janka Bytnara 19
02-645 Warszawa

nr konta: 04 1090 1694 0000 0001 0945 2659

tytułem: Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

Wpłat można także dokonywać u klasowego przedstawiciela do Rady Rodziców.

W razie pytań prosimy o kontakt na e-mail: radarodzicow@rr202.waw.pl
lub z przedstawicielem swojej klasy w Radzie Rodziców