Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 202 w Warszawie

Zebranie Rady Rodziców - 26.XI.2015


26.XI.2015 r. o godz. 18 odbędzie się zebranie Rady Rodziców SP 202. Na spotkaniu obecna będzie p. Dyrektor Katarzyna Kołodziejczak-Śliwińska.

Dyżury nauczycieli


Pod adresem http://www.sp202.edu.pl/viewpage.php?page_id=30 znajdą Państwo Terminy pełnionych przez nauczycieli dyżurów dla rodziców w roku szkolnym 2015/2016.

Zajęcia pozalekcyjne


Szanowni Państwo,
na stronie szkoły znajdą Państwo wykaz dostępnych w roku szkolnym 2015/2016 zajęć pozalekcyjnych:
- dla klas 1-3 http://www.sp202.edu.pl/viewpage.php?page_id=10
- dla klas 4-6 http://www.sp202.edu.pl/viewpage.php?page_id=11.
Warto spojrzeć.

Konkursy szkolne, klasy 4-6


Na stronie szkoły po raz pierwszy możemy znaleźć wykaz konkursów dla klas 4-6, w których mogą wziąć udział nasze dzieci. Do tej pory informacje te znajdowały się tylko na korytarzu szkolnym i do nas, rodziców, bardzo często nie docierały. Wykaz znajduje się w zakładce "Konkursy (harmonogram)". Warto tam zajrzeć i zmobilizować pociechy do udziału - satysfakcja + dodatkowe punkty za aktywność.
http://www.sp202.edu.pl/viewpage.php?page_id=40

Punktowy system oceniania zachowania


Na stronie szkoły, w zakładce "Dokumenty do pobrania" pojawiła się informacja o punktowym systemie oceniania zachowania w klasach 4-6. Zapraszamy do zapoznania się z nią.
http://www.sp202.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=38

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


Rada Rodziców SP202 życzy całemu Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły wielu lat owocnej i satysfakcjonującej pracy, sukcesów, których miarą niech będą osiągnięcia Państwa wychowanków, a naszych dzieci. Podziękowania za pracę i najlepsze życzenia składamy także wszystkim pozostałym pracownikom szkoły, bez których jej prawidłowe funkcjonowanie nie byłoby możliwe.
/Rada Rodziców SP202/

Zebranie Rady Rodziców - 19.X.2015


Szanowni Państwo,
zapraszam na spotkanie Rady Rodziców SP 202 dnia 19 października (poniedziałek) o godz. 18 na terenie szkoły.
W planie:
1. uzupełnienie składu RR w związku z rezygnacją przedstawiciela kl. IIc,
2. głosowanie nad przyjęciem rozliczenia finansowego za rok szkolny 2014/2015,
3. przygotowanie budżetu na rok szkolny 2015/2016,
4. omówienie możliwości zgłoszenia szkoły do budżetu partycypacyjnego,
5. sprawy bieżące,
6. wolne wnioski.
Z poważaniem,
​Iwona Cechosz-Felczyk

Zebranie Rady Rodziców


Zapraszam na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 16 września 2015 r. (środa) o godz. 18.00 na terenie szkoły.
Sekretarz RR
Iwona Cechosz-Felczyk

Festyn rodzinny


W dniu 30.05.2015 (sobota) w godz. 10:00-13:00 w naszej szkole Rada Rodziców wraz z Radą Pedagogiczną organizują Festyn Rodzinny.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci oraz rodziców.

A w programie:

1. Grill
2. Ciasta - słodki kącik
3. Źródełko
4. Lody

5. Kącik florystyczny
6. Kącik kreatywny
7. Konkurs "latawiec" tata-syn
8. Konkurs "eko-moda" mama-córka
9. Kącik ze zdrową żywnością
10. Konkurs plastyczny
11. Kącik origami (RP)
12. Kącik historyczny
13. Kącik wymiany książek
14. Konkursy sportowe

Wydarzenia w trakcie festynu:
1. Mam talent

Zajęcia w hali sportowej


Szanowni Państwo!

Ze względu na pojawiające się problemy z poprawnym funkcjonowaniem niedzielnych zajęć w hali sportowej został uściślony/zmieniony ich regulamin.

Proszę wszystkich uczestniczących w zajęciach do zapoznania się z regulaminem i stosowania się do niego.

Przewodniczący Rady Rodziców

Subskrybuje zawartość